ผลงานที่ผ่านมา  : เราได้จัดทำหลักสูตรอบรมและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ หลายบริษัท เป็นต้นว่า