สนใจหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร กับทีมงานวิทยากร ที่พัฒนาหลักสูตรจากประสบการณ์การทำงาน มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ สู่หลักสูตรที่ตรงความต้องการของทุกองค์กรได้อย่างแท้จริง…คิดถึงหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาคิดถึง hrd-Competency.com